Styremedlemmer 2020

Leder

Mats Endre Lian


Styremedlem

Pål Bendiksen


Styremedlem

Ove Jonassen Brønlund


Styremedlem

Odd Fossland


Styremedlem/kasserer

Eystein Leirfall


Varamedlem

Vegar Wold