For å bli medlem av alpingruppa gjør du følgende:


Har du en brukerprofil i minidritt: https://mi.nif.no

 • Logg inn og endre/legg til medlemskap i Stjørdals-Blink Alpint.
  • Medlemskap / Finn ny klubb / Stjørdals-Blink / Idrett - velg Ski / Gren - velg Alpint


Har du ikke en brukerprofil i minidritt: https://mi.nif.no

 • Opprett profil i minidrett
 • Legg til medlemskap i Stjørdals-Blink Alpint.
  • Medlemskap / Finn ny klubb / Stjørdals-Blink / Idrett - velg Ski / Gren - velg Alpint

MERK: Ønsker du familiemedlemskap må du i tillegg til innmelding/endring i minidritt sende e-post om dette til: medlemskontingent.blink@gmail.com


Innmelding via e-post:

Det anbefales å opprette brukerprofil og melde seg inn via minidrett! Dette letter arbeidet med medlemskontingent, påmelding renn, samlinger og mere. Men innmelding kan også skje via e-post tiL medlemskontingent.blink@gmail.com

E-posten må inkludere:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Telefon, mobilnummer
 • Skriv også at du ønsker å være med i alpingruppa
 • Skriv om du ønsker familie- eller enkeltmedlemskap.


Du mottar varsel pr e-post når kontingenten skal betales. Betaling skjer via minidrett https://mi.nif.no.

Medlemskontingenten blir vedtatt på årsmøtet. For 2018 er satsene:


Familiemedlemskap

Kr 470,-

Enkeltmedlemskap, 16 år og eldre

Kr 300,-

Enkeltmedlemskap, 15 år og yngre

Kr 140,-

I tillegg vil det komme en treningsavgift til alpingruppa. For sesongen 2023-24 ble denne satt til kr 600,- pr løper. Treningsavgiften blir bestemt av styret i Stjørdals-Blink Alpint, normalt på styremøte i august, betalingspåminnelse sendes ut i løpet av høsten.
Ta gjerne kontakt for spørsmål via e-post eller telefon. paal_bendiksen@hotmail.com +47 906 81 709‬