Alle utøvere, trenere, lagledere og personer med tillitsverv som representerer IL Stjørdals-Blink må være medlem av klubben.

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

På vårt årsmøte ble følgende satser vedtatt for 2022 og 2023:

Enkeltmedlemskap under 16 årkr 150,-
Enkeltmedlemskap 16 år og eldrekr 300,-
FamiliemedlemskapHovedmedlem kr 300,-. Resterende i familien kr 50,- pr person.

I tillegg vil det komme en treningsavgift til alpingruppa. For sesongen 2023-24 ble denne satt til kr 600,- pr løper. Treningsavgiften blir bestemt av styret i Stjørdals-Blink Alpint, normalt på styremøte i august, betalingspåminnelse sendes ut i løpet av høsten.

For å bli medlem av alpingruppa gjør du følgende:

Følg denne linken: medlemskap.nif.no Husk å hake av alpin som idrett.

Ønsker du å tilhøre et familiemedlemsskap, må den eller de ansvarlige voksne meldes inn samtidig med barnet/barna. Du må også sende en e-post om hvem som er i familie til medlemskontingent.blink@gmail.com ellers blir ikke dette registrert. 

For at medlemskapet skal bli registrert må fakturaen betales med KID-nummer og riktig beløp. Dersom du mener du har fått feil beløp på fakturaen, ikke betal! Ta i stedet kontakt med medlemskontingent.blink@gmail.com og skriv hva du mener er galt. 

På Min Idrett finner du oversikt over alle dine og dine barns registrerte medlemskap. Det anbefales å opprette brukerprofil i Min Idrett! Dette letter arbeidet med påmelding til renn, samlinger og mere. 

Ikke bruk Min Idrett til å melde inn nye medlemmer.  


Ta gjerne kontakt for spørsmål via e-post eller telefon. paal_bendiksen@hotmail.com +47 906 81 709‬