Kom på årsmøtet!

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 27. Feb 2017

Stjørdals-Blink årsmøte holdes i kveld, mandag 27. februar kl 19:00. Møt opp!


Årsmøte 2016

Mandag 27. februar 2017, kl 19:00

Stjørdals-Blink klubbhus ved kunstgressbanen


Saksliste

  • Godkjenne stemmeberettigede
  • Godkjenne innkalling og sakliste
  • Velg møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive møteprotokoll.
  • Behandle alpingruppas årsmelding.
  • Behandle alpingruppas regnskap i revidert stand
  • Vedta alpingruppas budsjett
  • Behandle innkommede forslag og saker
    • Utvide stryet fra fire til fem medlemmer (ekstra styremedlem/sekretær) Forslag til årsmøtet fra Esten Kvello
  • Valg på nytt styr, varamedlemmer, valgkomité

Valgkomité legger frem sitt forslag til nye kandidater til styret, varamedlemmer og valgkomité på årsmøtet. Vedlagte dokumenter til saklisten kan sees på SBAs nettsider:

http://alpint.stjordals-blink.no/blog/post/101966/innkalling-til-arsmote.?ispage=true


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.