Innkalling årsmøte

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 31. Jan 2019

Årsmøte i Stjørdals-Blink Alpint, torsdag 14. februar kl 16:30-18:00


Årsmøtet holdes samtidig med barmarkstreningen 14. februar. Møtelokalet blir Stjørdals-Blink klubbhus som ligger "vegg-i-vegg" med Stokkan Ungdomsskolen. Styret håper på godt oppmøte fra foreldregruppa.


Innkalling til årsmøte:

Torsdag 14. februar kl 16:30

Stjørdals-Blink Klubbhus ved kunstgressbanen og Stokkan Ungdomsskole


Saksliste

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive møteprotokoll.
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Behandle styrets årsmelding
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av alpingruppas budsjett for 2019
 7. Behandle innkommende forslag og saker.
  • Saker til årsmøtet må meldes til styret senest 8. februar
  • Saker til årsmøtet kan meldes inn pr e-post til jens-ivar.barane@ntebb.no
  • Innkommende saker publiseres her fortløpende
 8. Valg på nytt styre, varamedlemmer, valgkomité.


Hvis problemer med å åpne linkene i saklisten send e-post til jens-ivar.barane@ntebb.noForeldremøte tirsdag 6. november.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 25. Okt 2018

SBA styret inviterer til foreldremøte tirsdag 6. november kl 16:30-18:00.


Møteinnkalling foreldremøte

Tirsdag 6. november kl 16:30 – 18:00

Stjørdals-Blink Klubbhus 


Saksliste

 • Informasjon fra styret:
  • Treningsplan, barmark og ski
  • Terminliste
  • Skitrening i Meråker
   • heiskort, løpere og foreldre
   • kjøreliste
   • oppgaver ifm treningskvelder
 • Påmelding renn
 • Stjørdalsmesterskapet 2019


 • Skiskole 2019
  • Foreldreinnsats
  • Skal dette arrangeres denne sesongen?


 • Bruktmesse 23.-24 november
  • Gjennomføring
  • Arbeidsoppgaver
  • Vaktliste
Innkalling til årsmøte.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 10. Feb 2017

Stjørdals-Blink Alpint kaller inn til årsmøte mandag 27. februar.

Innkalling til årsmøte:

Mandag 27. februar kl 19:00

Stjørdals-Blink Klubbhus ved kunstgressbanen og Stokkan Ungdomsskole


Saksliste:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive møteprotokoll.
 4. Behandle alpingruppas årsmelding.
 5. Behandle alpingruppas regnskap i revidert stand.
 6. Vedta alpingruppas budsjett
 7. Behandle innkommede forslag og saker.
  • Utvide styret fra fire til fem medlemmer, (ekstra styremedlem/sekretær
  • Saker til årsmøtet må meldes til styret innen 20. februar
  • Saker til årsmøtet kan meldes inn pr e-post til jens-ivar.barane@ntebb.no
  • Innkommede saker publiseres her fortløpende
 8. Valg på nytt styre, varamedlemmer, valgkomité.
  • Valgkomité legger frem liste over kandidater på årsmøtet


Hvis problemer med å åpne linkene i saklisten send e-post til jens-ivar.barane@ntebb.no

Umiddelbart etter årsmøtet vil det holdes et planleggingsmøte for Stjørdalsmesterskapet.Foreldremøte

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 27. Apr 2016

Styret kaller inn til foreldremøte onsdag 11. mai kl 19:00. Møt opp!

Møteinnkalling, foreldremøte.

Dato: Onsdag 11. mai

Tidspunkt: 19:00

Sted: Stjørdals-Blink Klubbhus


Merk! Alle tar med det utstyret de måte ha liggende hjemme. Radioer, borremaskiner, videokamera, ladere osv. Vi trenger å få en oversikt over hva og hvor alpingruppas utstyr er.


Saksliste

 • Evaluering av sesongen 15/16
 • Plan for sesongen 16/17
 • Status økonomi
 • Skal det trenes på Storlien i helgene sesongen 16/17?
 • Utdanning av trenere. Noen som er interessert?
 • Skal det gjennomføres søndagssykling 2016? Ev når er rett tidspunkt.
 • Sommeraktiviteter for klubbens medlemmer.
  • Sesong avslutning for klubbens aktive løpere?
 • "Vareopptelling", medbrakt utstyr..
 • Dugnader.
  • Det er behov for en dugnadsdag i Meråker og en på Storlien. Kombineres med trening for løperne.
 • Eventuelt


Husk årsmøtet tirsdag 1. mars

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 27. Feb 2016

 • Årsmøtet holdes tirsdag. 1 mars kl 20:00 i Stjørdals-Blink klubbhus.

Saksliste:

 1. Godkjenne stemmeberretigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste, forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle Stjørdals-Blink Alpints årsmelding
 5. Behandle Stjørdals-Blink Alpints regnskap
  • Kontakt Bjørn Hembre for kopi av regnskapet
 6. Behandle forslag om vedtekstendring
 7. Valg av
  • styremedlemmer
  • varamedlem til styret
  • valgkomité-medlem