Sponsorer

Klubbens støttespillereInnmelding i Stjørdals-Blink Alpint

For å bli medlem av alpingruppa gjør du følgende:

 • Er du ikke medlem av Stjørdals-Blink fra før, send e-post til medlemskontingent.blink@gmail.com. Sørg for at e-posten inneholder:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Telefon, mobilnummer
  • Skriv også at du ønsker å være med i alpingruppa
  • Skriv om du ønsker familie- eller enkeltmedlemskap.
 • Er du medlem av Stjørdals-Blink fra før, send e-post til medlemskontingent.blink@gmail.com
  • i e-posten skriv at du vil bytte gruppe til alpint. 

Du blir via varslet via e-post når medlemskontingent skal betales, normalt i månedsskiftet januar/februar. Kontingenten betales i https://minidrett.nif.no Medlemskontingenten blir vedtatt på årsmøtet. For 2018 er satsene for medlemskap:


Familiemedlemskap

Kr 470,-

Enkeltmedlemskap, 16 år og eldre

Kr 300,-

Enkeltmedlemskap, 15 år og yngre

Kr 140,-

I tillegg vil det komme en treningsavgift til alpingruppa. For sesongen 2018-19 ble denne satt til kr 600,- pr løper. Treningsavgiften blir bestemt av styret i Stjørdals-Blink Alpint, normalt på styremøte i august, betalingspåminnelse sendes ut i løpet av høsten.


For å komme med på alpingruppas e-post og sms liste send e-post til: jens-ivar.barane@ntebb.no E-post og SMS brukes av styret og trenere for informasjon og varsling til gruppas medlemmer.


Ta gjerne kontakt for spørsmål via e-post eller telefon. mailto:jens-ivar.barane@ntebb.no +47 957 14 669


Levert av IdrettenOnline